• Webbplatser – vi kan erbjuda lokalisering och översättning av webbplatsinnehåll från svenska till engelska, alternativt framtagande av helt nytt material.
 • Broschyrer – vi översätter befintliga broschyrer från svenska till engelska eller författar helt nytt innehåll på engelska.
 • E-handel – vi lokaliserar och översätter e-handelssidor från svenska till engelska.
 • Mjukvara och appar – lokalisering och översättning av mjukvara och appar från svenska till engelska.
 • Kataloger – lokalisering och översättning av produktkataloger från svenska till engelska.
 • Reklammaterial – översättning av befintligt reklammaterial från svenska till engelska eller framtagande av helt nytt reklammaterial på engelska.
 • Produktguider och instruktionsmaterial – översättning av produktguider och instruktionsmaterial från svenska till engelska.
 • Marknadsföring på sociala medier – översättning eller framtagande av skräddarsytt marknadsföringsmaterial för distribution via sociala medier.
 • Korrekturläsning – redigering och korrigering av befintliga texter på engelska.
 • SEO, sökmotoroptimering, på engelska – optimerad översättning av webbplatsinnehåll med relevanta nyckelord för att få din sida att synas i engelskspråkiga webbsökningar.
 • Pressmeddelanden – översättning av pressmeddelanden från svenska till engelska, eller framtagande av skräddarsytt pressmaterial på engelska.
 • Utbildningsmaterial – översättning från svenska till engelska, eller framtagande av helt nytt material för produktrelaterad utbildning.
 • Boköversättning – översättning av guideböcker från svenska till engelska eller research inför och författande av helt nya publikationer på engelska.
 • Annonser– lokalisering och översättning av befintligt annonsmaterial från svenska till engelska eller framtagande av helt nytt annonsmaterial skräddarsytt för den engelskspråkiga marknaden.
 • Nyhetsbrev – översättning från svenska till engelska av nyhetsbrev, eller framtagande av helt nya nyhetsbrev på engelska.
 • Skyltmaterial och kartor – översättning från svenska till engelska av skyltmaterial, kartor och informationstavlor.
 • Utställningsmontrar – framtagande av utställningsmontrar och tillhörande material på engelska för bransch- och resemässor.
 • Muntliga framföranden och presentationer – översättning från svenska till engelska eller korrekturläsning och redigering av befintlig text på engelska som ska framföras på engelska i form av ett anförande eller en muntlig presentation av personer med svenska som modersmål.
 • Ansökningar för utmärkelser – nomineringar på engelska för branschutmärkelser.
 • Bidragsansökningar – ansökningar på engelska för affärsbidrag.
 • Packmaterial – engelsk text på förpackningar för frilufts- och sportutrustning.
 • Produktlappar och etiketter – engelsk text på produktlappar och etiketter för frilufts- och sportutrustning.
 • Research – översättning från svenska till engelska, eller korrekturläsning och redigering av marknadsundersökningar. Vi kan även hjälpa till med att möjliggöra marknadsundersökningar på den brittiska marknaden.
Det ovanstående är exempel på våra tjänster, ingen fullständig lista, så tveka inte att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.
Copyright © Lagom Communication 2017