Den här sidan innehåller länkar till webbplatser, verktyg och tips som våra klienter kan finna intressanta. Vi tar inget ansvar för korrektheten i eller innehållet på några sidor länkade härifrån, eller för sättet på vilket de hanterar angiven information.

Användbara webbplatser:

Sweden.se – The Official Site of Sweden

Strategi2020.se – Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring

Partner.visitsweden.com – VisitSweden Partnersajt
Användbara verktyg: 

Tillvaxtverket.se – Turism och Besöksnäring

Användbara tips:  

BBC.co.uk – English Style Guide

 

Copyright © Lagom Communication 2017