• När du kontaktar oss för att diskutera ett uppdrag kommer vi i gengäld att ställa en hel del frågor till dig. Detta för att säkerställa att vi är på det klara med exakt vad det är du vill uppnå. Därefter gör vi research och lämnar en offert för projektet i fråga.
  • Vi är baserade i Storbritannien, men har möjlighet att om det behövs för projektets genomförande komma till Sverige på besök.
  • För översättnings- och lokaliseringsprojekt använder vi oss gärna av befintliga översättningsminnen eller terminologidatabaser. Finns det inga sådana skapar vi dem för er, för användning i framtida projekt.
  • Vid alla copywritinguppdrag följer vi alltid er stilguide, om en sådan finns. Har ni ingen egen terminologidatabas kan vi hjälpa er att skapa en lista över fastställda termer för att säkerställa språklig kontinuitet även i framtida projekt. Vi kommer förmodligen att vilja stämma av våra utkast med dig vid ett flertal tillfällen för att försäkra oss om att du är nöjd med projektets framskridande.
  • Både översatt text och copywritematerial korrekturläses alltid av ytterligare en medarbetare vid Lagom Communication innan det skickas till dig för slutgiltigt godkännande.
  • Först när du känner dig helt nöjd med materialet skickas en faktura, som ska betalas inom 30 dagar.
Mer information om Lagom Communication hittar du i menyn till höger.
Copyright © Lagom Communication 2017